Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán thuế

Hệ thống kế toán của doanh nghiệp đang bất cập: Chất lượng công việc của nhân viên kế toán? Thay đổi nhân sự kế toán đột xuất? Rủi ro pháp lý do hệ thống kế toán, thuế khi có thanh tra, kiểm tra?

Tâm Đức triển khai:

 – Kiểm tra, rà soát hệ thống kế toán;

 – Kiểm tra toàn bộ chứng từ, số liệu trên sổ sách kế toán;

 – Thông báo với doanh nghiệp những bất cập, sai sót trong hệ thống, sổ sách kế toán;

 – Tư vấn, đưa ra phương án khắc phục và điều chỉnh, hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán;

 – Lập lại bộ sổ sách kế toán;

 – Lập lại báo cáo thuế, tờ khai quyết toán;

 – Lập báo cáo tài chính;

 – Hỗ trợ doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.