Dịch vụ đánh giá, kiểm toán các rủi ro về thuế

Doanh nghiệp Khai thuế không đúng, không đủ; tính thuế không đúng, không đủ; không hiểu quy định pháp luật để lưu trữ giữa các chứng từ cần thiết cho việc tính thuế. Các khoản chi phí thực tế có chi nhưng không có chứng từ phù hợp. Kê khai các khoản chi phí không hợp lý. Các khoản chi phí mua vào trên 20 tr đồng nhưng không thanh toán qua ngân hàng; thay đổi nhân sự kế toán -> Không ai nắm hồ sơ tính thuế.

Tâm Đức triển khai:

– Đánh giá, ước lượng rủi ro khi quyết toán thuế để có giải pháp thích hợp

– Giảm phần lớn chi phí quyết toán thuế, thanh tra, kiểm tra kế toán, thuế

– Hoàn chỉnh những thiếu sót của thuế, kế toán

– Chuẩn hóa hệ thống kế toán, thuế

– Nắm được các vấn đề trọng yếu, phục vụ cho bàn giao kế toán

– Người quản lý, giám đốc có sự am hiểu sâu hơn về doanh nghiệp của mình và công tác tổ chức tài chính, kế toán, thuế trong tương lai