Dịch vụ kế toán - thuế trọn gói

Doanh nghiệp có giao dịch kinh tế, hóa đơn chứng từ phát sinh chưa nhiều nên việc duy trì một đội ngũ kế toán sẽ không hiệu quả:

Tâm Đức triển khai:

 – Sắp xếp, kiểm tra chứng từ kế toán;

 – Trực tiếp hạch toán kế toán;

 – Lập và nộp báo cáo gửi cơ quan Thuế trong thời gian quy định: tháng, quý, năm, quyết toán thuế. Các báo cáo bao gồm:

   1/ Báo cáo thuế GTGT;

   2/ Báo cáo thuế TNCN;

   3/ Báo cáo tạm tính thuế TNDN quý;

   4/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

   5/ Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế.

 – Lập và in sổ kế toán theo quy định của pháp luật;

 – Hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, cơ quan thống kê…;

 – Tư vấn chính sách thuế, kế toán, bảo hiểm XH