Dịch vụ đào tạo kế toán - thuế

Sinh viên, nhân viên cần tìm hiểu chuyên môn hoặc nâng cao nghiệp vụ nhằm thăng tiến trong sự nghiệp, tạo đà gây dựng thành công trong tương lai?

Tâm Đức triển khai:

 – Kiểm tra, đánh giá khả năng chuyên môn, nghiệp vụ hiện tại của nhân viên;

 – Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp;

 – Bài giảng chú trọng nghiệp vụ thực tế, tập trung lý thuyết chính;

 – Thực hành và xử lý các tình huống thực tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.