ĐỘI NGŨ TD CENTER

Gồm các chuyên gia kế toán, kiểm toán, thuế nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn.

Nguyễn Bá Duy
Giám đốc

Thạc sĩ Kinh tế

Chứng chỉ Hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về thuế (CPT)

Nguyễn Đình Hùng
Chủ tịch HĐTV

Tiến sĩ kinh tế

Phó Giám đốc CTCP FPT khu vực phía Nam

Nguyễn Thị Xuân Vy
Trưởng bộ phận tư vấn

Thạc sĩ Kinh tế

Giảng viên kế toán

Nguyễn Vĩnh Khương
Trưởng bộ phận đào tạo

Thạc sĩ Kinh tế

Giảng viên kế toán trường ĐH Kinh tế – Luật

Nguyễn Bá Duy
Giám đốc

Thạc sĩ Kinh tế

Chứng chỉ Hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về thuế (CPT)

Nguyễn Đình Hùng
Chủ tịch HĐTV

Tiến sĩ kinh tế

Phó Giám đốc CTCP FPT khu vực phía Nam

Nguyễn Thị Xuân Vy
Trưởng bộ phận tư vấn

Thạc sĩ Kinh tế

Giảng viên kế toán

Nguyễn Vĩnh Khương
Trưởng bộ phận đào tạo

Thạc sĩ Kinh tế

Giảng viên kế toán trường ĐH Kinh tế – Luật

xem danh sách

CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Chứng chỉ của Trung tâm được các Tổ chức trong và ngoài nước công nhận.

TD Center vinh dự nhận bằng khen
của Thủ tướng Chính Phủ

Truyền thông trong và ngoài nước
nói gì về chúng tôi

Khách hàng & Đối tác